Vytvoriť faktúru

EULift - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EULift
IČO 35724871
DIČ 2021350067
IČ DPH SK2021350067
Dátum vzniku 13 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EULift
Ružová 192/60
92400
Galanta
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 000 €
Zisk -3 088 €
Aktíva 18 895 €
Vlastný kapitál 15 730 €
Kontaktné informácie
Email kuta@gekkon.sk
Phone(s) 0905765136, 0915765136
Mobile phone(s) 0905765136
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,741
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,472
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 15,741
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,642
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,747
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,344
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,088
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,099
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,099
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -138
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,237
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,000
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 1,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 3,036
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1,833
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 61
C. Služby (účtová skupina 51) 1,076
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,036
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,970
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -92
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,128
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,088
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2015