Vytvoriť faktúru

Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA
IČO 35724897
DIČ 2020218739
IČ DPH SK2020218739
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA
Konventná 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 869 €
Zisk 3 308 €
Aktíva 31 111 €
Vlastný kapitál 7 197 €
Kontaktné informácie
Email fontana@chello.sk
Phone(s) 0903440061, 0254412001
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,168
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,732
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,507
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,507
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,507
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,225
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 127
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,098
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 436
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 436
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,168
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,506
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 227
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 227
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 331
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,387
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -18,056
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,308
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 563
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 563
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,451
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,599
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,265
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 100
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,684
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,684
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 36,343
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 36,869
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 36,344
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 525
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 183
D. Služby (účtová skupina 51) 29,853
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,866
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,967
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,308
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 204
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 198
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -175
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,792
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,484
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,484
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,308
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724897 DIČ: 2020218739 IČ DPH: SK2020218739
 • Sídlo: Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA, Konventná 7, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivana Nedvědová Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
  Ing. Jan Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
  Mgr. Martin Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika 06.08.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  STUDIO FONTÁNA spol. s r.o. 6 640 € (100%) Praha 7 170 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.01.2014Nové sidlo:
   Konventná 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.01.2014Zrušené sidlo:
   Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2012Nové sidlo:
   Karadžičova 39 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   STUDIO FONTÁNA spol. s r.o. Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Nedvědová Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   Ing. Jan Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   Mgr. Martin Nedvěd Šternberkova 8 Praha 7 170 00 Česká republika Vznik funkcie: 06.08.2012
   05.09.2012Zrušené sidlo:
   Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   27.07.1998Noví spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   26.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   Štúdio FONTÁNA SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj a požičiavanie nahratých zvukových nosičov
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií a hudobnej produkcie
   reklamno-propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02
   Zdeněk Nedvěd Šternberkova 8 Praha 170 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marta Hejtmánková Pod Záhradami 2/A Bratislava 841 02