Vytvoriť faktúru

DUNAJSKÁ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUNAJSKÁ
IČO 35724927
DIČ 2021281273
IČ DPH SK2021281273
Dátum vzniku 19 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUNAJSKÁ
Elektrárenská 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 62 319 €
Zisk 5 989 €
Aktíva 116 229 €
Vlastný kapitál 48 976 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244461096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 96,088
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 96,088
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,181
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,203
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,987
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,555
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 111,291
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 40,182
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 26,818
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,989
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 71,109
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14,074
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,035
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,435
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 825
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 62,319
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 62,319
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 54,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 11,088
C. Služby (účtová skupina 51) 28,066
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,000
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,388
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,312
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,661
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,804
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 23,165
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,722
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,733
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,989
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724927 DIČ: 2021281273 IČ DPH: SK2021281273
 • Sídlo: DUNAJSKÁ, Elektrárenská 1, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Čemanová Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05 29.01.2001
  Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03 06.09.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Čemanová 3 353 € (50%) Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
  Pelágia Lipčáková 3 353 € (50%) Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 06.09.2007
   12.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05
   22.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Čemanová Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   21.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Čemanová Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Jarnila Lipčáková Zálužická 13 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Lipčáková Zálužická 13 Bratislava 821 02
   13.03.2002Noví spoločníci:
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 03
   Ing. Jarnila Lipčáková Zálužická 13 Bratislava 821 02
   12.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetlana Krásna Veternicova 24 Bratislava 841 05
   29.01.2001Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Čemanová Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Svetlana Krásna Veternicova 24 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Čemanová Hany Meličkovej 11 Bratislava 841 05
   Ing. Jarmila Lipčáková Zálužická 13 Bratislava 821 02
   28.01.2001Zrušené sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Investičná agentúra a.s. IČO: 35 722 291 Komárňanská 24 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Erika Balážová Furdekova 10 Bratislava
   19.01.2000Noví spoločníci:
   Investičná agentúra a.s. IČO: 35 722 291 Komárňanská 24 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Erika Balážová Furdekova 10 Bratislava
   18.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Slovenská investičná skupina a.s. IČO: 35 722 291 Štefánikova 29 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Jančova Bernolákova 6/19 Žiar nad Hronom 965 01
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   DUNAJSKÁ SPOLOČNOSŤ spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   factoring a forfaiting
   vydavatelská činnosť
   Noví spoločníci:
   Slovenská investičná skupina a.s. IČO: 35 722 291 Štefánikova 29 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Janka Jančova Bernolákova 6/19 Žiar nad Hronom 965 01
   Miroslav Krásny Pribišová 45 Bratislava 841 05