Vytvoriť faktúru

Z.D.E.N.Co - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Z.D.E.N.Co
IČO 35724935
DIČ 2020210137
Dátum vzniku 19 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Z.D.E.N.Co
Pečnianska 33
85101
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 0
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -7,767
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,738
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,091
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,829
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,767
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,767
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,855
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,855
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,041
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,871
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4250570.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015