Vytvoriť faktúru

AGENTÚRA HARUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGENTÚRA HARUM
IČO 35724943
DIČ 2021356678
IČ DPH SK2021356678
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGENTÚRA HARUM
Irkutská 14/D
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 886 €
Zisk -6 767 €
Aktíva 48 137 €
Vlastný kapitál 2 579 €
Kontaktné informácie
Email harumova@gmail.com
Phone(s) 052535605253560, 05255253560
Mobile phone(s) 0905517779
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,487
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,295
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,295
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,295
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,136
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,026
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,026
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,026
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,110
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,124
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,986
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 56
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 56
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,487
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,812
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 212
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 212
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,272
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,011
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,283
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,767
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,675
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,165
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 173
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 173
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 992
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22,510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,886
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,831
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,860
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 195
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,227
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 583
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,128
D. Služby (účtová skupina 51) 6,916
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,251
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,251
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,630
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,796
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 470
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,807
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,767
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35724943 DIČ: 2021356678 IČ DPH: SK2021356678
 • Sídlo: AGENTÚRA HARUM, Irkutská 14/D, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 18.08.1997
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 18.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  doc. Ing. Anna Harumová, PhD. 5 643 € (85%) Irkutská 16/A Bratislava 851 10
  Peter Harum, b.c. 996 € (15%) Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.09.2013Nové sidlo:
   Irkutská 14/D Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr.art. Peter Harum Irkutská 14/D Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   doc. Ing. Anna Harumová , PhD. Irkutská 16/A Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 18.08.1997
   02.09.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   16.01.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely, jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   prenájom výpočtovej techniky, vrátane hardwaru a softwaru
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   propagačná činnosť
   výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovoobrazových záznamov v rozsahu voľnej živnosti
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   Noví spoločníci:
   Peter Harum , b.c. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová , PhD. Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 18.08.1997
   15.01.2004Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   08.09.1998Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   18.08.1997Nové obchodné meno:
   AGENTÚRA HARUM s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vydavateľská činnosť
   organizovanie školení a kurzov
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Harum Medveďovej 14 Bratislava 851 04
   Ing. Anna Harumová Medveďovej 14 Bratislava 851 04