Vytvoriť faktúru

S. G. S. - EXPO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S. G. S. - EXPO
IČO 35725141
DIČ 2020210049
IČ DPH SK2020210049
Dátum vzniku 22 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S. G. S. - EXPO
Šintavská 26
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 442 127 €
Zisk 11 821 €
Aktíva 29 929 €
Vlastný kapitál -9 403 €
Kontaktné informácie
Email sgs@expo.sk
Phone(s) 0263537084, 0905324399, 0263537085
Mobile phone(s) 0905324399
Fax(es) 0263537086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 69,858
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 37,840
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 37,840
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 37,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,189
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,954
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,057
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,057
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,397
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,235
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 469
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,766
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,829
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 9,829
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 69,858
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -223
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 67
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 442
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 442
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,327
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -19,327
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,821
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,681
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 150
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 43,418
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,367
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,367
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,758
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,119
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,944
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 19,230
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 113
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 113
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 26,400
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 26,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 433,916
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 442,127
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 433,915
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,637
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,771
D. Služby (účtová skupina 51) 336,596
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,966
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,830
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,542
4. Sociálne náklady (527, 528) 594
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,407
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,375
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,375
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,522
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,490
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,548
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XII. Kurzové zisky (663) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,722
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 873
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 873
O. Kurzové straty (563) 985
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 864
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,810
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,989
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,989
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725141 DIČ: 2020210049 IČ DPH: SK2020210049
 • Sídlo: S. G. S. - EXPO, Šintavská 26, 85105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 22.08.1997
  Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 22.08.1997
  Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 22.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jana Gáboríková 2 258 € (33.3%) Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
  Ing. Vladimír Schrötter 2 258 € (33.3%) Palkovičova 5 Bratislava 821 08
  Ing. Boris Serdula 2 258 € (33.3%) Mudroňova 74 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2003Nové sidlo:
   Šintavská 26 Bratislava 851 05
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie výstav a veľtrhov
   poskytovanie verejne dostupných informácií
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 22.08.1997
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.08.1997
   12.02.2003Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   19.08.1998Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   18.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   22.08.1997Nové obchodné meno:
   S. G. S. - EXPO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výskum trhu
   poradenstvo v obchodovaní - okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
   Noví spoločníci:
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jana Gáboríková Čsl.Tankistov 161 Bratislava 841 06
   Ing. Boris Serdula Mudroňova 74 Bratislava 811 03
   Ing. Vladimír Schrötter Palkovičova 5 Bratislava 821 08