Vytvoriť faktúru

PANTHER Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PANTHER Slovakia
IČO 35725150
DIČ 2020218893
IČ DPH SK2020218893
Dátum vzniku 21 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANTHER Slovakia
Beňovského 10
84101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -985 €
Aktíva 155 724 €
Vlastný kapitál -99 229 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 155,724
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,735
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,735
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,550
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,866
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 142,198
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,545
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,782
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 763
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 75,703
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 65,682
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,682
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 1,822
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 43,994
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 957
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 791
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 155,724
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -100,214
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -106,200
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -146,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -985
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,938
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 92,392
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 85,292
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 85,292
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,100
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 -839
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) -839
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 164,385
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 75
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 133,141
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,738
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,071
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,440
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25
D. Služby (účtová skupina 51) 25
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -985
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725150 DIČ: 2020218893 IČ DPH: SK2020218893
 • Sídlo: PANTHER Slovakia, Beňovského 10, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01 21.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Peterec 10 624 € (80%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  Terézia Petercová 2 656 € (20%) Bzovícka 2 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   PANTHER Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Beňovského 10 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Terézia Petercová Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Roman Peterec Bzovícka 2 Bratislava 851 01