Vytvoriť faktúru

CAPITAL CONNECT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CAPITAL CONNECT
IČO 35725231
DIČ 2020241806
IČ DPH SK2020241806
Dátum vzniku 19 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CAPITAL CONNECT
Robotnícka 3
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 55 199 €
Zisk -15 322 €
Vlastný kapitál -62 709 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 748,812
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 621,662
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 470,630
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 143,362
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 311,791
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,477
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 151,032
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 151,032
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,657
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 12,591
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,591
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 82,915
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,746
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 196
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 44,973
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,151
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,764
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23,387
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,493
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 748,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -20,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,657
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,657
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -15,642
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 193,805
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -209,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,322
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 769,119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 768,259
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,735
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,735
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750,095
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,429
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 860
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 860
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 50,191
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 55,199
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,190
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,509
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,451
D. Služby (účtová skupina 51) 25,892
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,019
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,785
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,656
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 129
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,915
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,218
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 665
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,310
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,847
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 55
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725231 DIČ: 2020241806 IČ DPH: SK2020241806
 • Sídlo: CAPITAL CONNECT, Robotnícka 3, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava 16.12.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Jakubovič 7 000 € (100%) Mudroňova 52 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2013Zrušeny spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   19.06.2009Nové sidlo:
   Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   INTERARCH s. r. o. Robotnícka 3 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Danylych Mykhailo Sládkovičova 855/1 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 20.03.2009
   18.06.2009Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   22.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.1998
   Mykhaylo Savlyak Kriva 67 Tjačivskej Rajon, Zakarpatská oblasť Ukrajina prechodný pobyt na území SR : Stará Vajnorská 17 Bratislava Vznik funkcie: 29.05.2002
   21.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   13.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Juriga A. Hlinku 59/91 Piešťany 921 01
   12.11.2001Zrušeny spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   04.09.2001Noví spoločníci:
   GLOBARCHIV Aktiengesellschaft Landstrasse 36 Vaduz FL-9490 Lichtensteinsko
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   11.01.2001Nové obchodné meno:
   CAPITAL CONNECT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   SANDAL, a.s. IČO: 35 774 291 Šancová 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   10.01.2001Zrušené obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   10.02.1999Nové obchodné meno:
   H.W.G. - sanita s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti stavebných inštalácií
   kúpa a predaj materiálu a montážneho náradia pre technické zariadenia budov vrátane doplnkového materiálu
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Polák Holíčska 7 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   09.02.1999Zrušené obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   11.01.1999Nové sidlo:
   Račianska 88 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Trávniček Poštová 81 Bernolákovo 900 27
   10.01.1999Zrušené sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   19.08.1997Nové obchodné meno:
   3. HEX trade, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom priemyselného tovaru
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, verbálnej a neverbálnej komunikácie, verejnej prezántácie osôb a firiem
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Lazar SNP 1457/77 Považská Bystrica 017 01
   Ľudovít Tóth Toplianska 28 Bratislava 821 07