Vytvoriť faktúru

DAMEN TEXTIL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAMEN TEXTIL
IČO 35725311
DIČ 2021360726
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAMEN TEXTIL
Borská 1A
84104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 853 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 40,836
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,836
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,242
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,242
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,594
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,594
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 40,836
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -378,949
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -380,735
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -380,735
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,853
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 419,785
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,925
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,925
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 322,088
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 870
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 870
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 314,154
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,064
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 93,422
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,854
D. Služby (účtová skupina 51) 4,749
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,854
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,749
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,853
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4252702.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725311 DIČ: 2021360726
 • Sídlo: DAMEN TEXTIL, Borská 1A, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrea Tvoríková 2 656 € (20%) Malá ulička 302 Záhorská Ves
  Moncef Ben Ali Kouraichi 10 624 € (80%) Gross - Enzersdorf Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.08.2007Nové obchodné meno:
   DAMEN TEXTIL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Borská 1A Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   krajčírske práce
   Noví spoločníci:
   Moncef Ben Ali Kouraichi Kaiser Franz Josef str. 31 Gross - Enzersdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Moncef Ben Ali Kouraichi Kaiser Franz Josef str. 31 Gross - Enzersdorf Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 35 Bratislava
   14.08.2007Zrušené obchodné meno:
   EUROSCHNITZEL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hrachova 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Moncef Ben Ali Kouraichi Brunnerstrasse 63-65/2/29 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Moncef Ben Ali Kouraichi Babenbergerstrasse 17-8 3400 Klosterneuburg Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 35 Bratislava
   23.10.2000Nový štatutárny orgán:
   Moncef Ben Ali Kouraichi Babenbergerstrasse 17-8 3400 Klosterneuburg Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Púpavova 35 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Tvoríková Malá ulička 302 Záhorská Ves
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Andrea Tvoríková Malá ulička 302 Záhorská Ves
   Moncef Ben Ali Kouraichi Brunnerstrasse 63-65/2/29 Wien Rakúska republika
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Andrea Tvoríková Malá ulička 302 Záhorská Ves
   Moncef Ben Ali Kouraichi Brunnerstrasse 63-65/2/29 Wien Rakúska republika
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   EUROSCHNITZEL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrachova 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Andrea Tvoríková Malá ulička 302 Záhorská Ves
   Moncef Ben Ali Kouraichi Brunnerstrasse 63-65/2/29 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrea Tvoríková Malá ulička 302 Záhorská Ves