Vytvoriť faktúru

ELLUX plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELLUX plus
IČO 35725427
DIČ 2020210269
IČ DPH SK2020210269
Dátum vzniku 18 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELLUX plus
Exnárova 2
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 940 €
Zisk -238 €
Aktíva 37 633 €
Vlastný kapitál -32 826 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 42,150
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,150
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,111
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 30,111
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,979
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 11,518
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,518
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 461
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 42,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,065
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 421
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 421
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,887
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,083
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -43,970
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -238
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,215
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 133
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 133
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 72,411
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,064
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,064
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 49,790
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,557
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 29,940
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,940
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 29,482
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 458
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,143
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,229
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 476
D. Služby (účtová skupina 51) 12,438
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 797
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 797
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 75
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 75
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -75
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 722
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -238
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015