Vytvoriť faktúru

POTRAVINFORM Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POTRAVINFORM Slovensko
IČO 35725532
DIČ 2020241839
IČ DPH SK2020241839
Dátum vzniku 27 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POTRAVINFORM Slovensko
Štúrova 74/138
94935
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -707 €
Aktíva 14 610 €
Vlastný kapitál 37 765 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,603
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,603
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,389
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,053
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,053
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 8,862
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,474
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 214
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 113
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,603
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 202
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 202
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 30,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 61,939
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,347
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -707
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -23,455
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 123
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 123
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) -23,578
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -24,378
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -24,378
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 480
D. Služby (účtová skupina 51) 480
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -480
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -480
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) -4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) -4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -707
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -707
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725532 DIČ: 2020241839 IČ DPH: SK2020241839
 • Sídlo: POTRAVINFORM Slovensko, Štúrova 74/138, 94935, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Augusta 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.01.2003Nové obchodné meno:
   POTRAVINFORM Slovensko, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 74/138 Nitra 949 35
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti systémov riadenia kvality a správnej výrobnej praxe
   podnikateľská a konzultačná činnosť v oblasti normalizácie a metrológie
   organizácia školení a kurzov
   sprostredkovateľská činnosť
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
   podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti potravín, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov
   Noví spoločníci:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13
   EPG, s.r.o. IČO: 35 734 418 Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Ján Marton Hlavná 155 Valaliky 044 13 Vznik funkcie: 11.07.2002
   22.01.2003Zrušené obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   11.06.1998Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   10.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   02.02.1998Nové sidlo:
   Trebišovská 17 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Hrdina Mierova 18 Bratislava 821 05
   01.02.1998Zrušené sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   SLOVCOMMERCE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti reklamy
   Noví spoločníci:
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lívia Hrdinová Mierová 18 Bratislava