Vytvoriť faktúru

TERMOKONZULT „“ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TERMOKONZULT „“
Stav V likvidácii
IČO 35725621
DIČ 2021345964
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TERMOKONZULT „“
Bárdošova 7
83101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 459 €
Aktíva 23 193 €
Vlastný kapitál 20 235 €
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,436
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,436
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,436
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,234
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,202
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,436
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,838
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,530
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,530
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,128
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,128
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,459
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 598
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 598
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 598
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,570
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 604
D. Služby (účtová skupina 51) 789
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 177
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,570
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,393
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 410
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 410
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,979
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,459
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Files
4228517.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016