Vytvoriť faktúru

BB PRINT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BB PRINT
IČO 35725681
DIČ 2020251959
IČ DPH SK2020251959
Dátum vzniku 20 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BB PRINT
Miletičova 3/a
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 351 001 €
Zisk -2 589 €
Aktíva 188 573 €
Vlastný kapitál 6 692 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255567055, 0255568577, 0255645037, 0255645038, 0255645039, 0948151686
Mobile phone(s) +421903463119, 0905429934, 0948151686
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 159,025
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,963
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 84,963
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,963
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 73,068
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 90
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 90
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,515
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 11,515
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,515
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,097
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 48,097
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,097
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,366
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,694
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9,672
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 994
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 994
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,025
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,102
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,852
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,852
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,800
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,589
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,827
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 140
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 50
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 50
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 90
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 74,390
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,125
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,862
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,687
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,927
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,723
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,297
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,297
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 78,096
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 945
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 77,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 351,002
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 351,001
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 304,988
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,353
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,660
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 349,946
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,817
D. Služby (účtová skupina 51) 53,035
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 122,793
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,050
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,801
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,942
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 939
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,117
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,117
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,245
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,136
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,685
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,685
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,684
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,629
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,589
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725681 DIČ: 2020251959 IČ DPH: SK2020251959
 • Sídlo: BB PRINT, Miletičova 3/a, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava 20.08.1997
  Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava 20.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Tibor Bodiš 3 319 € (50%) Macharova 11 Bratislava
  Bohumil Žitný 3 319 € (50%) Novohorská 2 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.11.1998Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   01.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   20.08.1997Nové obchodné meno:
   BB PRINT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Miletičova 3/a Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ofsetová tlač
   vydavateľská činnosť
   polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Bodiš Macharova 11 Bratislava
   Bohumil Žitný Novohorská 2 Bratislava