Vytvoriť faktúru

BETONING & PARTNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BETONING & PARTNER
IČO 35725761
DIČ 2021293813
IČ DPH SK2021293813
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BETONING & PARTNER
Mozartova 2/A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 590 €
Zisk -4 151 €
Aktíva 68 881 €
Vlastný kapitál 21 172 €
Kontaktné informácie
Email office@betoning.sk
Phone(s) 0262802419
Mobile phone(s) 0901790125, 0903030396, 0903403553
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,763
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,763
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,763
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,401
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 408
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,385
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,514
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 33,164
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,022
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 667
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 13,867
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,151
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,142
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,142
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,207
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 31,590
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 31,590
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 34,706
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,290
C. Služby (účtová skupina 51) 8,343
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 20,304
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,416
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,116
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,957
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 76
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -75
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,191
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725761 DIČ: 2021293813 IČ DPH: SK2021293813
 • Sídlo: BETONING & PARTNER, Mozartova 2/A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 20.06.2007
  Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01 04.11.2008
  Doc. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD Plachého 18 Bratislava 841 02 04.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 2 224 € (33.5%) Mozartova 2/A Bratislava 811 02
  Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, CSc. 2 224 € (33.5%) Jánošíkova 61 Piešťany 921 01
  Doc. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD 2 191 € (33%) Plachého 18 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.12.2008Noví spoločníci:
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhD Plachého 18 Bratislava 841 02
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Jánošíkova 61 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 04.11.2008
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhD Plachého 18 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 04.11.2008
   11.12.2008Zrušeny spoločníci:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Vodárenská 104 Piešťany 921 01
   Ing. Juraj Bystrický Pádivého 679/2 Trenčín 911 01
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhDr. Plachého 18 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Knap Sibírska 700/20 Trenčín 911 01
   19.07.2007Nové obchodné meno:
   BETONING & PARTNER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie pozemných stavieb - stavebné konštrukcie
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebnícve
   zariaďovanie interiérov nábytkom
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierstvo pre pozemné stavby
   inžinierstvo pre statiku stavieb
   výkon činností stavebného dozoru - pozemné stavby
   výskumno-vývojová činnosť v oblasti technických a prírodných vied
   Noví spoločníci:
   Doc. Dr. Ing. Vladimír Benko , CSc. Vodárenská 104 Piešťany 921 01
   Ing. Juraj Bystrický Pádivého 679/2 Trenčín 911 01
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02
   Doc. Ing. Jaroslav Halvonik , PhDr. Plachého 18 Bratislava 841 02
   Ing. Martin Knap Sibírska 700/20 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Ing. Ľudovít Fillo , PhD. Mozartova 2/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 20.06.2007
   18.07.2007Zrušené obchodné meno:
   EKKI s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   EKKI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mozartova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   prenájom motorových vozidiel
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Retzerová Svetlá 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ladislav Retzer Svetlá 1 Bratislava