Vytvoriť faktúru

HIL global - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HIL global
IČO 35725770
DIČ 2020267920
IČ DPH SK2020267920
Dátum vzniku 15 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HIL global
Horská 2/A
83201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 721 €
Zisk -4 993 €
Aktíva 26 512 €
Vlastný kapitál -6 500 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,583
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,583
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,583
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,013
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,013
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,213
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 78
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,135
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -11,492
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -13,470
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,367
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -46,837
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,993
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,305
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,299
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 301
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,715
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,168
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 721
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 221
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,515
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,408
D. Služby (účtová skupina 51) -572
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,020
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 359
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 341
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 950
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 950
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,794
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,836
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 231
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 231
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -229
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,023
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 970
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 970
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,993
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725770 DIČ: 2020267920 IČ DPH: SK2020267920
 • Sídlo: HIL global, Horská 2/A, 83201, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 15.08.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Igor Hron 6 639 € (100%) Horská 2/A Bratislava 832 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.11.2014Nové sidlo:
   Horská 2/A Bratislava 832 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01 Vznik funkcie: 15.08.1997
   16.11.2014Zrušené sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   03.09.1998Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Horská 2/A Bratislava 832 01
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   15.08.1997Nové obchodné meno:
   HIL global, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj audio a videozáznamov
   fotografické služby
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   organizačná činnosť v oblasti kultúry, cestovného ruchu a stavebníctva
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Igor Hron Blumentálska 11 Bratislava 811 07