Vytvoriť faktúru

BRAINCORP TECHNOLOGIES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRAINCORP TECHNOLOGIES
Stav Zrušená
IČO 35725851
DIČ 2020268074
Dátum vzniku 03 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAINCORP TECHNOLOGIES
Dunajská 35
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 622 €
Zisk -6 377 €
Kontaktné informácie
Email prekopp7@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 531
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 51
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 531
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -4,861
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,455
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,377
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,392
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,392
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 110
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 682
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,600
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,622
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,575
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,842
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,364
C. Služby (účtová skupina 51) 3,739
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 686
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 53
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,220
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,528
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,157
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,157
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,157
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,377
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,377
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 07.03.2016
 • IČO:35725851 DIČ: 2020268074
 • Sídlo: BRAINCORP TECHNOLOGIES, Dunajská 35, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.03.2016Zrušené obchodné meno:
   BRAINCORP TECHNOLOGIES spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   03.09.1997Nové obchodné meno:
   BRAINCORP TECHNOLOGIES spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným