Vytvoriť faktúru

www.shopando.eu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno www.shopando.eu
IČO 35725907
DIČ 2020241850
IČ DPH SK2020241850
Dátum vzniku 03 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo www.shopando.eu
Stará Vajnorská 15
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 927 €
Zisk -160 074 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244453235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,235
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,235
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,116,413
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,831
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 39,647
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 68,569
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,122,648
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -132,131
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -160,074
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,254,779
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,842
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,252,901
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 528
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,923
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,235
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,246,215
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 36
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 72,927
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,779
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 15,300
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 83
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,765
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 230,884
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,055
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,064
C. Služby (účtová skupina 51) 5,096
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 10,897
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,302
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,098
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 186,372
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -157,957
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,864
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 88
XI. Kurzové zisky (663) 88
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,245
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,245
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,157
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -159,114
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -160,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725907 DIČ: 2020241850 IČ DPH: SK2020241850
 • Sídlo: www.shopando.eu, Stará Vajnorská 15, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko 18.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mahir Agca 1 328 € (20%) Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
  Martin Polák 5 311 € (80%) Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.08.2012Nové obchodné meno:
   www.shopando.eu, s.r.o.
   09.08.2012Zrušené obchodné meno:
   POLO Bratislava s.r.o.
   13.08.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   03.04.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   02.04.2004Zrušené sidlo:
   Estónska 34 Bratislava 821 06
   12.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko Vznik funkcie: 18.08.1998
   11.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 03.12.2002
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko dlhodobý pobyt na území SR : Petöfiho 9278/44 Bratislava
   22.02.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko dlhodobý pobyt na území SR : Petöfiho 9278/44 Bratislava
   21.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   03.09.1997Nové obchodné meno:
   POLO Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Estónska 34 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   požičovňa motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06
   Mahir Agca Incirli Cad, Turnali Sok 6/8 Bakirköy, Istanbul Turecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Polák Estónska 34 Bratislava 821 06 Skončenie funkcie: 03.12.2002