Vytvoriť faktúru

Zoga - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zoga
IČO 35725974
DIČ 2020268250
IČ DPH SK2020268250
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zoga
Vilova 21
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 116 617 €
Zisk 533 €
Aktíva 22 522 €
Vlastný kapitál 17 113 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907712204
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 631
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 631
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 631
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 46,443
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 43,537
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 315
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,591
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,074
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,678
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,389
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,389
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 739
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 533
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,396
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,802
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 810
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,012
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,580
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,400
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 580
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 116,617
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,343
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 100,523
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 200
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 551
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 114,582
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 18,691
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 40,232
C. Služby (účtová skupina 51) 49,347
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,160
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 727
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,478
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,947
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,035
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,596
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 542
M. Nákladové úroky (562) 174
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 368
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -542
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,493
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 533
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 11.01.2017