Vytvoriť faktúru

Zoga - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Zoga
IČO 35725974
DIČ 2020268250
IČ DPH SK2020268250
Dátum vzniku 25 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Zoga
Vilova 21
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 718 €
Zisk -8 968 €
Aktíva 22 522 €
Vlastný kapitál 17 113 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907712204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,109
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,109
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,109
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,512
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 452
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 628
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,432
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,621
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,145
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,389
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,389
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 739
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 8,985
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,968
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,476
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 14
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 14,106
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,699
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 612
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,795
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 113,718
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 13,048
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 97,783
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,887
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 121,066
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 14,272
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 35,143
C. Služby (účtová skupina 51) 65,172
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 641
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 783
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,155
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,900
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,348
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,756
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 660
M. Nákladové úroky (562) 178
N. Kurzové straty (563) 20
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 462
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -660
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,008
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,968
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35725974 DIČ: 2020268250 IČ DPH: SK2020268250
 • Sídlo: Zoga, Vilova 21, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava 19.05.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Ján Marciňa 6 639 € (89.8%) Vilová 21 Bratislava
  Zuzana Marciňová 750 € (10.2%) Vilova 21 Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.03.2010Nové predmety činnosti:
   výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti
   28.01.2010Noví spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilova 21 Bratislava 851 02
   Zuzana Marciňová Vilova 21 Bratislava 851 02
   27.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   07.05.2008Nové sidlo:
   Vilova 21 Bratislava 851 02
   06.05.2008Zrušené sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   01.11.2007Nové predmety činnosti:
   demolácie, búracie práce, príprava staveniska
   čistiace a upratovacie práce
   21.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   14.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda Vznik funkcie: 25.08.1997
   13.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   14.05.2001Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   13.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   15.03.2000Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   19.05.1998Nové predmety činnosti:
   výkon činností stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   inžinierska činnosť /okrem vybraných činností v stavebníctve/
   pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Ján Marciňa Vilová 21 Bratislava
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   25.08.1997Nové obchodné meno:
   Zoga, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karpatská 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda
   MUDr. Zohdy Hamid Dunajská 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Banič Hlavná 39/29 Dunajská Streda