Vytvoriť faktúru

I.V.A.C. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.V.A.C.
IČO 35726016
DIČ 2020268019
IČ DPH SK2020268019
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo I.V.A.C.
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 566 638 €
Zisk 11 842 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 61,486
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 61,486
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 61,486
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,178
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 185,938
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,063
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 284,664
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,216
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,252
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,842
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 291,880
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 291,880
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 176,840
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 21,581
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 93,459
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 566,638
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 566,638
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 550,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,767
C. Služby (účtová skupina 51) 525,491
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,814
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,244
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,733
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 16,589
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 36,380
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 581
N. Kurzové straty (563) 453
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -579
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 16,010
P. Daň z príjmov (591, 595) 4,168
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726016 DIČ: 2020268019 IČ DPH: SK2020268019
 • Sídlo: I.V.A.C., Mlynské Nivy 36, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Pecha člen 342 Rudník 906 23 15.03.2000
  Ing. Peter Jurčík predseda Jilemnického 29 Martin 036 01 17.01.2002
  Igor Zuzčák člen Podlučinského 7 Bratislava 821 03 17.01.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2005Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 36 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23 Vznik funkcie: 15.03.2000
   Ing. Peter Jurčík - predseda predstavenstva Jilemnického 29 Martin 036 01 Vznik funkcie: 17.01.2002
   Igor Zuzčák - člen predstavenstva Podlučinského 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.01.2002
   21.09.2005Zrušené sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   15.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Andrej Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   Ing. Peter Pecha - člen predstavenstva 342 Rudník 906 23
   14.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   I.V.A.C., a.s.
   Nové sidlo:
   Radlinského 27 Bratislava 817 83
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   leasing nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľubomír Drobný , CSc. - predseda Lenardova 4 Bratislava 851 01
   Mária Jurčáková - člen Rovniankova 11 Bratislava 851 02
   Zuzana Staněková - člen Sklenárova 30 Bratislava 821 09