Vytvoriť faktúru

TV PEZINOK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TV PEZINOK
IČO 35726032
DIČ 2020203647
IČ DPH SK2020203647
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TV PEZINOK
Holubyho 42
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 113 €
Zisk -6 145 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.tvpezinok.sk/
Phone(s) +421336412950
Mobile phone(s) +421905848444
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,590
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,590
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,042
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,272
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,646
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 327
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,862
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -2,512
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,806
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,089
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,901
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,145
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,374
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 751
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 17,138
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,792
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,382
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,754
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,210
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 111,113
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 109,041
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,064
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 116,559
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 1
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,368
C. Služby (účtová skupina 51) 19,113
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 90,062
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 369
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,376
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 270
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,446
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 85,567
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 700
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 700
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -699
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,145
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,145
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726032 DIČ: 2020203647 IČ DPH: SK2020203647
 • Sídlo: TV PEZINOK, Holubyho 42, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Bittner Štefánikova 779/54 Modra 900 01 11.02.2010
  Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 11.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mesto PEZINOK 6 639 € (100%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2012Nové predmety činnosti:
   lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v súlade s licenciou č. TD/97 vydanou Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 29.05. 2012
   16.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Štefánikova 779/54 Modra 900 01 Vznik funkcie: 11.02.2010
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 11.02.2010
   15.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Bittner Svätoplukova 2653/47 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   20.03.2007Nové predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch a terestriálne v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Oliver Solga M. R. Štefánika 24 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.02.2007
   19.03.2007Zrušeny predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   01.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Svätoplukova 2653/47 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   31.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Bittner Moyzesova 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Chynoranský 1.mája 45 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 14.01.2003
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr Oliver Solga M.R.Štefánika 24 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 14.01.2003
   13.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Bittner Moyzesova 56 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 17.06.2002
   12.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Bejdáková Gorkého 14 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   06.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Oľga Bejdáková Gorkého 14 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 16.09.2002
   Mgr Oliver Solga M.R.Štefánika 24 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 14.01.2003
   05.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PaeDr. René Bílik Svätoplukova 18 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 20 Pezinok 902 01
   11.01.1999Nové predmety činnosti:
   televízne vysielanie v káblových rozvodoch v súlade s licenciou č. T/99 vydanou radou Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie zo dňa 8.9.1998
   30.06.1998Nové obchodné meno:
   TV PEZINOK, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výroba a distribúcia video
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   PaeDr. René Bílik Svätoplukova 18 Pezinok 902 01
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 20 Pezinok 902 01
   29.06.1998Zrušené obchodné meno:
   KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Roman Feder SNP 66 Dolné Lovčice 919 27
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 2 20 Pezinok 902 01
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   KULTÚRNE CENTRUM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Holubyho 42 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít
   prevádzkovanie mestského informačného centra
   reklamná činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   umelecká produkcia
   Noví spoločníci:
   Mesto PEZINOK Radničné nám. 7 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Feder SNP 66 Dolné Lovčice 919 27
   Ing. Ivan Pessel Za hradbami 2 20 Pezinok 902 01