Vytvoriť faktúru

VSC TUHOVSKÉ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VSC TUHOVSKÉ
IČO 35726041
DIČ 2020228705
IČ DPH SK2020228705
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VSC TUHOVSKÉ
Tomanova 51
83107
Bratislava
Finančné informácie
Zisk 3 158 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,351,936
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 957,661
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,190
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,255
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 14,935
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 924,471
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 146,007
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 778,464
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 394,275
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 393,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 183,947
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 183,947
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 144,879
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 316
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,783
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 350
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 340
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,351,936
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,312,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,288,522
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,288,522
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,826
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,826
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 20
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 20
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,198
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,198
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,158
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,212
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 38,548
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 36,358
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,358
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 260
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,930
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 664
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 664
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,070
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,790
D. Služby (účtová skupina 51) 2,745
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,313
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 180
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,167
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,167
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,790
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -2,745
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13,070
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,070
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13,070
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,998
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,050
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,158
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726041 DIČ: 2020228705 IČ DPH: SK2020228705
 • Sídlo: VSC TUHOVSKÉ, Tomanova 51, 83107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava 04.09.1997
  Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava 04.09.1997
  Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava 04.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, 1 288 522 € (100%) Tomanova 51 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava Vznik funkcie: 04.09.1997
   23.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   13.10.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.05.1998Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   03.05.1998Zrušeny spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   VSC TUHOVSKÉ, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti a predaj v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného tovaru
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   VAJNORY Shopping City vlastnícka akciová spoločnosť, IČO: 30 777 232 Tomanova 51 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Eduard Krištofič Roľnícka 35 Bratislava
   Ing. Mária Kuricová Roľnícka 298 Bratislava
   Dr. Ján Regenda Tomanova 51 Bratislava