Vytvoriť faktúru

PLANEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PLANEX
IČO 35726075
DIČ 2021361408
IČ DPH SK2021361408
Dátum vzniku 21 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PLANEX
Nad Lúčkami 51
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 598 €
Zisk 416 €
Aktíva 13 077 €
Vlastný kapitál 11 265 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,809
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,809
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,809
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,188
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,847
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 22,997
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,680
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 742
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 3,882
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 416
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 11,317
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,528
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,789
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,557
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,232
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,598
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,098
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 25,002
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,168
C. Služby (účtová skupina 51) 20,263
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 354
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,213
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,596
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,667
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,220
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,220
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,220
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,376
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 416
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726075 DIČ: 2021361408 IČ DPH: SK2021361408
 • Sídlo: PLANEX, Nad Lúčkami 51, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.08.1997
  Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.08.1997
  Bc. Patrícia Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 21.10.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Robert Kvasňovský 6 640 € (100%) Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Bc. Patrícia Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.10.2014
   15.07.2014Nové predmety činnosti:
   fotografické služby
   15.05.2010Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1997
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.08.1997
   14.05.2010Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   18.01.1999Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   projektovanie stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   17.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   21.08.1997Nové obchodné meno:
   PLANEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   kresličské práce
   inžinierska činnosť
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Kvasňovská Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04
   Ing. Robert Kvasňovský Nad Lúčkami 51 Bratislava 841 04