Vytvoriť faktúru

IMMAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMMAL
IČO 35726091
DIČ 2021318431
IČ DPH SK2021318431
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IMMAL
Hviezdoslavovo nám. 15
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 016 €
Zisk -9 655 €
Kontaktné informácie
Email info@cukrarenduha.sk
Phone(s) 0903406239, 0336477008
Mobile phone(s) 0903406239
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 46,039
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 46,039
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,419
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,623
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 59
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 785
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 47,662
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -9,103
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 157,507
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -163,926
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,655
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,765
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 997
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,768
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 718
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 148
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,706
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 53,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,016
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 28,186
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 60
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 770
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 36,775
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,236
C. Služby (účtová skupina 51) 14,886
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,273
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 216
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,850
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -7,759
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 936
M. Nákladové úroky (562) 296
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 640
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -936
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,695
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -9,655
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726091 DIČ: 2021318431 IČ DPH: SK2021318431
 • Sídlo: IMMAL, Hviezdoslavovo nám. 15, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko 27.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Propper 6 639 € (100%) Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.02.2014Nové predmety činnosti:
   Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.2010Nové predmety činnosti:
   výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov
   výroba výrobkov studenej kuchyne
   23.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   28.01.2010Nové sidlo:
   Hviezdoslavovo nám. 15 Bratislava 811 02
   27.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper Avenue Dumas 37 Ženeva 1206 Švajčiarsko
   Zrušené sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   26.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   23.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   08.10.2004Nové sidlo:
   Prepoštská 6 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   video a DVD požičovňa
   pohostinská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   07.10.2004Zrušené sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   08.09.2000Noví spoločníci:
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľubica Kellnerová Jamnického 12 Bratislava
   07.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.05.1999Nové sidlo:
   Krajná 86 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   03.05.1999Zrušené sidlo:
   Jeséniova 53 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   IMMAL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jeséniova 53 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Propper Sabinovská 9 Bratislava