Vytvoriť faktúru

CHAMPION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHAMPION
IČO 35726105
DIČ 2020250727
IČ DPH SK2020250727
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHAMPION
Kazanská 11
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 941 €
Zisk -7 042 €
Kontaktné informácie
Email champion@champion-pohare.sk
Phone(s) 0244372988, 0905215630, 0911215730, 0254435704
Fax(es) 0244372988
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 17,943
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 17,943
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,943
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,180
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,268
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 26,123
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -22,782
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -23,043
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -7,042
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 48,905
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 10,093
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38,812
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 764
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 496
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,535
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 36,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,941
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33,859
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,417
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 665
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 39,632
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 13,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,509
C. Služby (účtová skupina 51) 6,620
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,575
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 661
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,982
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,500
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 197
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 479
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -3,691
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,621
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 228
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 228
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,619
M. Nákladové úroky (562) 998
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,621
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,391
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -6,082
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -7,042
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726105 DIČ: 2020250727 IČ DPH: SK2020250727
 • Sídlo: CHAMPION, Kazanská 11, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 22.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Gejza Gyurcsi 6 639 € (100%) Linzbothova 11A Bratislava 821 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2015Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   20.05.2015Zrušeny predmety činnosti:
   rekladmné a marketingové služby
   17.12.2014Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   prenájom hnuteľných vecí
   rekladmné a marketingové služby
   22.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   20.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   19.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   01.07.2010Nové sidlo:
   Kazanská 11 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Gejza Gyurcsi Linzbothova 11A Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 22.06.2010
   Martina Gyurcsi - Luptáková Rúbanisko 2/14 Lučenec 984 03 Vznik funkcie: 22.06.2010
   30.06.2010Zrušené sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   21.08.2002Nové sidlo:
   Astrová 2 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   ekonomické a účtovné poradenstvo
   vedenie účtovníctva
   administratívne práce a kopírovacie služby
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 14.08.2002
   Jaroslava Dóková Exnárova 49 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 19.11.1998
   20.08.2002Zrušené sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   05.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrová 2 Bratislava 821 01
   04.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   07.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Jaroslava Dóková Hronská 10 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava Skončenie funkcie: 14.08.2002
   06.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   CHAMPION, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Astrova 2 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   gravírovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Štefan Dóka Astrova 2 Bratislava
   Martin Hegedüs Rovniankova 2 Bratislava