Vytvoriť faktúru

1996 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1996
IČO 35726369
DIČ 2020228507
IČ DPH SK2020228507
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1996
Hraničná 45
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 124 892 €
Zisk 8 743 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243411996, 0243413255, 0243636114, 0243636332, 0243636333
Fax(es) 0243411996
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 7,016
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 7,016
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 7,016
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,705
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,534
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,046
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,381
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,721
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -30,425
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -45,807
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,743
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 47,146
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 33,261
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 13,885
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,794
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 401
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,511
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,179
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 124,892
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,002
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 122,741
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,149
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 113,778
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 605
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,586
C. Služby (účtová skupina 51) 40,452
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 11,939
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,488
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 17
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 334
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,114
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,100
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 9
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,420
M. Nákladové úroky (562) 50
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,357
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,411
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,703
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726369 DIČ: 2020228507 IČ DPH: SK2020228507
 • Sídlo: 1996, Hraničná 45, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02 25.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. art. Miloš Vida 6 639 € (100%) Rovníková 16 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.02.2010Noví spoločníci:
   Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. art. Miloš Vida Rovníková 16 Bratislava 821 02
   24.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   18.05.1998Noví spoločníci:
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Erik Eisner Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   Patrik Rejko Jasná 6 Bratislava 821 04
   Libor Udvardy Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   03.10.1997Nové sidlo:
   Hraničná 45 Bratislava 821 05
   02.10.1997Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 835 26
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   1996 s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 835 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru /maloobchod, veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   príprava tlače na počítači
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie
   výroba reklamných a propagačných produktov v rozsahu voľnej živnosti
   grafický, plastický a priestorový design, s výnimkou tvorby diel v zmysle autorského zákona
   výstavníctvo a aranžérstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sieťotlač a polygrafická výroba
   Noví spoločníci:
   Erik Eisner Sputnikova 23 Bratislava 821 02
   Patrik Rejko Jasná 6 Bratislava 821 04
   Libor Udvardy Drotárska 47 Bratislava 811 02
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Miloš Vida Hraničná 45 Bratislava 821 05