Vytvoriť faktúru

B - TECH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B - TECH
IČO 35726466
DIČ 2020210236
IČ DPH SK2020210236
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B - TECH
Znievska 10
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 536 €
Zisk 813 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,612
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 383
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -83
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,111
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 9,612
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -20,954
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 125
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -28,532
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 813
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,566
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 29,713
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 107
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 314
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,858
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 27,434
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,536
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 16,676
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 860
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,651
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 223
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,698
C. Služby (účtová skupina 51) 613
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,945
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 83
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,885
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,142
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 112
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -112
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,773
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 813
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726466 DIČ: 2020210236 IČ DPH: SK2020210236
 • Sídlo: B - TECH, Znievska 10, 85106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marian Brož Topoľčianska 31 Bratislava 851 05 09.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Marian Brož 6 640 € (100%) Topoľčianska 31 Bratislava 851 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Johana Brožová Znievska 10 Bratislava 851 06
   10.05.2011Noví spoločníci:
   Johana Brožová Znievska 10 Bratislava 851 06
   09.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06
   07.12.1998Noví spoločníci:
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06
   06.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   B - TECH, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 10 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v roszahu voľnej živnosti
   plynoinštalatérstvo
   poradenská činnosť v oblasti plynospotrebičov
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
   Noví spoločníci:
   Marian Brož Topoľčianska 31 Bratislava 851 05
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marian Brož Topoľčianska 31 Bratislava 851 05
   Štefan Brož Znievska 10 Bratislava 851 06