Vytvoriť faktúru

BECOM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BECOM
IČO 35726474
DIČ 2020218882
IČ DPH SK2020218882
Dátum vzniku 27 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BECOM
Športová 1684/39
90042
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 141 723 €
Zisk 3 351 €
Aktíva 109 754 €
Vlastný kapitál 3 406 €
Kontaktné informácie
Email juris@be-com.sk
Phone(s) 0905333840
Mobile phone(s) +421905405084
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,635
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 135
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 135
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 108,593
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 60,093
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,115
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 45,345
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 111,228
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,757
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 483
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -3,716
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,351
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 104,471
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,364
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,573
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,452
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 362
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,759
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,000
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 394
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 59,140
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 141,723
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,516
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 123,650
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 54
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,503
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 137,210
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 15,468
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 85,403
C. Služby (účtová skupina 51) 26,087
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,029
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 455
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,911
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 857
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,513
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 12,208
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17
X. Výnosové úroky (662) 2
XI. Kurzové zisky (663) 15
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 219
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 219
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -202
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,311
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726474 DIČ: 2020218882 IČ DPH: SK2020218882
 • Sídlo: BECOM, Športová 1684/39, 90042, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42 26.03.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Juriš 1 992 € (30%) Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
  Anna Minarovič 4 647 € (70%) Dunajská Lužná 900 42
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2011Noví spoločníci:
   Anna Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná 900 42
   04.08.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   26.03.2008Nové sidlo:
   Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Športová 1680/31 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Športová 1684/39 Dunajská Lužná - Jánošíková 900 42
   25.03.2008Zrušené sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   04.10.2001Nové sidlo:
   Malinovského 1156/5 Partizánske 958 06
   Nové predmety činnosti:
   staviteľ
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Juriš Dukelská 367/39 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Minarovič Gen. Svobodu 828/55 Partizánske 958 01
   03.10.2001Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   20.06.2000Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   19.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   27.08.1997Nové obchodné meno:
   BECOM, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná činnosť
   maloobchodná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02
   Kanji Omoto 6-23-801 Dobaci-cho 15 Nakaku Hiroshima Japonsko dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Becáni Pod záhradami 2 Bratislava 841 02