Vytvoriť faktúru

SK - TEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SK - TEX
IČO 35726504
DIČ 2020218915
IČ DPH SK2020218915
Dátum vzniku 04 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SK - TEX
Kosatcová 26
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 843 000 €
Zisk -65 463 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948238303
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 554,417
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,129
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,129
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,893
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,236
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 538,288
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 225,285
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 183,694
3. Výrobky (123) - /194/ 41,591
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 306,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 285,198
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 285,198
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 21,607
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,198
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,966
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,232
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 554,417
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,111
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 139,657
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 140,000
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -343
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,186
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,186
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -33,269
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -33,269
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -65,463
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 512,306
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 363,317
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 347,526
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 347,526
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,228
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,563
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 127,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 33,700
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 36,392
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,696
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,891
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,282
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,282
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 677
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 869,260
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 843,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 530
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 785,842
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 82,888
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -29,369
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,109
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 903,483
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 310,885
D. Služby (účtová skupina 51) 163,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 418,825
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 337,454
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 78,446
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,925
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,334
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,334
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,796
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -60,483
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 365,771
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 152
XII. Kurzové zisky (663) 152
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,252
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 444
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 444
O. Kurzové straty (563) 274
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,534
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,100
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,583
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -65,463
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726504 DIČ: 2020218915 IČ DPH: SK2020218915
 • Sídlo: SK - TEX, Kosatcová 26, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 04.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Nonna Futrikaničová 140 000 € (100%) I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.01.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   23.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
   výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
   výroba netkaného textilu
   15.04.2004Nové sidlo:
   Kosatcová 26 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 04.09.1997
   14.04.2004Zrušené sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   12.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Futrikanič I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Ing. Nonna Futrikaničová I.Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   11.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   04.09.1997Nové obchodné meno:
   SK - TEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti textilníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07
   Jan Carel Theodor de Fielliettaz Goethart Hilversun Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Nonna Futrikaničová I. Bukovčana 22 Bratislava 841 07