Vytvoriť faktúru

S - EXCEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - EXCEL
IČO 35726539
DIČ 2021358262
Dátum vzniku 28 Augusta 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - EXCEL
Šancova 100
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 511 €
Zisk 1 115 €
Aktíva 6 020 €
Vlastný kapitál -6 188 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,317
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,317
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,317
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,878
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 187
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,533
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 11,195
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,072
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 550
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -13,376
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,115
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,267
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,267
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 53
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,511
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 8,286
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,125
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,828
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,229
C. Služby (účtová skupina 51) 2,783
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 266
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 550
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,683
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,726
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 88
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -88
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,595
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726539 DIČ: 2021358262
 • Sídlo: S - EXCEL, Šancova 100, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Augusta 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava 28.08.1997
  Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03 23.12.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Judita Ďurovská 3 319 € (50%) Hálkova 30 Bratislava
  Ondrej Ďurovský 3 320 € (50%) Hálkova 30 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2015Nové sidlo:
   Šancova 100 Bratislava 831 04
   11.02.2015Zrušené sidlo:
   Hálkova 30 Bratislava 831 03
   04.02.2011Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Ďurovský Hálkova 30 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.12.2010
   16.12.2002Nové sidlo:
   Hálkova 30 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Hálkova 30 Bratislava Vznik funkcie: 28.08.1997
   15.12.2002Zrušené sidlo:
   Krížna 32 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 23.10.2000
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 09.12.2002
   28.08.1997Nové obchodné meno:
   S - EXCEL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 32 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prevádzkovanie solária
   Noví spoločníci:
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Judita Ďurovská Sliačska 22 Bratislava 831 02
   Ing. Mikuláš Károly Hrobákova 22 Bratislava 851 02 Skončenie funkcie: 23.10.2000
   MUDr. Jaroslav Pancák Krížna 32 Bratislava 811 07 Skončenie funkcie: 09.12.2002