Vytvoriť faktúru

Slovak Gold - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovak Gold
IČO 35726598
DIČ 2021296189
IČ DPH SK2021296189
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovak Gold
Dostojevského rad 3
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 004 €
Zisk -22 756 €
Kontaktné informácie
Email kvalita@slovakgold.sk
Webová stránka http://www.slovakgold.sk
Phone(s) +421252925154, +421252926093
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,149
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 25,554
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 102
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 35,149
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -11,590
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,385
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,009
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,756
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,739
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 46,739
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22,967
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 484
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,064
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 47,004
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 47,003
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 68,627
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,316
C. Služby (účtová skupina 51) 40,591
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 20,634
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 66
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,623
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -904
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 173
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 173
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,796
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,756
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726598 DIČ: 2021296189 IČ DPH: SK2021296189
 • Sídlo: Slovak Gold, Dostojevského rad 3, 81109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Adriana Petrová Majerníkova 12 Bratislava 841 05 03.02.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Adriana Petrová 6 772 € (100%) Majerníkova 12 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Petrová Majerníkova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 03.02.2014
   04.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Sitko Sokolská 16 Modra 900 01
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.11.2009
   19.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 18.11.2009
   18.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Petrová Majerníkova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2005
   30.05.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Sitko Sokolská 16 Modra 900 01
   29.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   20.10.2005Noví spoločníci:
   JUDr. Adriana Petrová Majerníkova 12 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Adriana Petrová Majerníkova 12 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.10.2005
   19.10.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   29.07.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   28.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR IČO: 17 316 651 Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   31.08.2001Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   30.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 Strakova 1 Bratislava 815 02
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   04.04.2000Nové sidlo:
   Dostojevského rad 3 Bratislava 811 09
   03.04.2000Zrušené sidlo:
   Medená 22 Bratislava 814 99
   14.01.2000Noví spoločníci:
   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR IČO: 17 316 651 Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 Strakova 1 Bratislava 815 02
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   13.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR IČO: 17 316 651 Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Danubiaprint, a.s. IČO: 35 686 791 Medená 22 Bratislava 815 02
   Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 Strakova 1 Bratislava 815 02
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   Slovak Gold, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Medená 22 Bratislava 814 99
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a kultúrno - spoločenských podujatí
   Noví spoločníci:
   Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR IČO: 17 316 651 Nobelova 18 Bratislava 831 02
   Danubiaprint, a.s. IČO: 35 686 791 Medená 22 Bratislava 815 02
   Slovenská poisťovňa, a.s., IČO: 00 151 700 Strakova 1 Bratislava 815 02
   Ing. Miroslav Behúň Cabanova 5 Bratislava 841 02
   Mgr. Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Sitko Bilíkova 9 Bratislava 841 01