Vytvoriť faktúru

ERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERVIS
IČO 35726601
DIČ 2021389722
IČ DPH SK2021389722
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERVIS
Kysucký Lieskovec 420
02334
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 91 658 €
Zisk 55 335 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245249404, 0245523721, 0245523749, 0245523917, 0245640112, 0245640294, 0245640295, 0414231302, 0911
Mobile phone(s) 0911446434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 422,832
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 188,386
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 188,386
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 144,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 234,127
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 172,127
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 157,710
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,710
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 10,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 62,000
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,307
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,693
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 319
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 319
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 422,832
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,650
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 171,012
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 171,012
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 55,335
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 189,182
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 189,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,172
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,172
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 702
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,308
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 91,658
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,464
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,895
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,981
D. Služby (účtová skupina 51) 3,414
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,421
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,763
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,069
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 800
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 800
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -800
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 70,963
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,628
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,628
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 55,335
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015