Vytvoriť faktúru

GLOBAL CONSULTING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GLOBAL CONSULTING
IČO 35726652
DIČ 2021412019
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GLOBAL CONSULTING
Nitrianska 1
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 787 €
Zisk 3 214 €
Aktíva 26 766 €
Vlastný kapitál -10 304 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,270
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 22,270
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,690
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 280
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,410
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24,960
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,089
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 7,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 428
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,731
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,214
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 32,049
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,800
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 27,249
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 10,862
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,907
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,787
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,687
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 23,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,878
C. Služby (účtová skupina 51) 18,865
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,044
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,944
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 350
M. Nákladové úroky (562) 288
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 62
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -350
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,694
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,214
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272589.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015