Vytvoriť faktúru

MEDICONT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MEDICONT
IČO 35726679
DIČ 2021308223
Dátum vzniku 10 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MEDICONT
Dunajská 35
81108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -57 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 510
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 30
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 510
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,552
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -57
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 480
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 2
C. Služby (účtová skupina 51) 2
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 55
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 55
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -55
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -57
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -57
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4247521.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015