Vytvoriť faktúru

CENTRAL PARKING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CENTRAL PARKING
IČO 35726741
DIČ 2020268382
IČ DPH SK2020268382
Dátum vzniku 12 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CENTRAL PARKING
Rajská 6
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 280 €
Zisk 3 008 €
Aktíva 11 895 €
Vlastný kapitál 7 171 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,484
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,980
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,980
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,504
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,461
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,429
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,429
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,043
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,034
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 9
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,484
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 531
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,305
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,328
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 3,129
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 199
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,812
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,131
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,131
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 996
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 553
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,132
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 165
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 165
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58,280
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 58,280
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 58,280
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 54,104
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,963
D. Služby (účtová skupina 51) 30,501
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 16,389
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,070
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,242
4. Sociálne náklady (527, 528) 77
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 796
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 414
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 414
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,176
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,816
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 208
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 208
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,968
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726741 DIČ: 2020268382 IČ DPH: SK2020268382
 • Sídlo: CENTRAL PARKING, Rajská 6, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 13.02.2001
  Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 13.02.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gagik Sarkisjan 3 320 € (50%) Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
  Alexander Yusikov 3 320 € (50%) Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2013Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Jamnického 3252/3 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   03.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   11.04.2006Noví spoločníci:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Yusikov Jurkovičova 9894/26 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ing. Gagik Sarkisjan Beniakova 3103/22 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 13.02.2001
   10.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   21.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín Vznik funkcie: 12.09.1997
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava Vznik funkcie: 13.02.2001
   20.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   09.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gagik Sarkisjan Markova 15 Bratislava
   Alexander Yusikov Wattova 14 Bratislava
   08.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   06.04.1998Nové sidlo:
   Rajská 6 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   vydavateľská činnosť
   fotografické služby
   poradenstvo v oblasti obchodu
   výskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1998Zrušené sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   CENTRAL PARKING, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Björnsonova 9 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Kolárik Björnsonova 9 Bratislava
   Ján Nagy Hlavná 58 Šamorín