Vytvoriť faktúru

Žltý maják - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Žltý maják
IČO 35726784
DIČ 2020210181
IČ DPH SK2020210181
Dátum vzniku 11 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Žltý maják
Livina 16
95632
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 975 €
Zisk -872 €
Aktíva 9 210 €
Vlastný kapitál 2 078 €
Kontaktné informácie
Email zltymajak@stonline.sk
Phone(s) 0387688352, 0903176540
Mobile phone(s) 0903176540
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,276
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,997
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 223
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 959
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 5,276
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,392
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -4,375
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -872
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,884
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,884
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 876
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 53
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,020
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,935
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 6,975
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 421
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 6,554
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,739
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 330
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,465
C. Služby (účtová skupina 51) 1,282
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 653
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 236
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 898
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 40
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 40
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 188
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 188
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -148
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 88
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -872
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015