Vytvoriť faktúru

MARPRO Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARPRO Slovakia
Stav Zrušená
IČO 35726814
DIČ 2020241927
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARPRO Slovakia
Poštová 7
92101
Piešťany
Finančné informácie
Zisk -480 €
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,149
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,153
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 12,149
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -42,917
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -49,076
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,066
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 66
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 54,303
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,145
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,195
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31,003
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 697
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
Files
3923457.tif
Dátum aktualizácie údajov: 18.08.2016
 • IČO:35726814 DIČ: 2020241927
 • Sídlo: MARPRO Slovakia, Poštová 7, 92101, Piešťany
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.08.2016Zrušené obchodné meno:
   MARPRO Slovakia, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poštová 7 Piešťany 921 01
   21.01.1999Nové sidlo:
   Poštová 7 Piešťany 921 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   MARPRO Slovakia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným