Vytvoriť faktúru

Michelin Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Michelin Slovensko
IČO 35726920
DIČ 2020251079
IČ DPH SK2020251079
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Michelin Slovensko
Karadžičova 8/A
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 754 695 €
Zisk 203 833 €
Aktíva 451 655 €
Vlastný kapitál 370 999 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252499010
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 476,409
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 323,093
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 328
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 328
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,021
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 7,021
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 315,744
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 131,710
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,710
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 176,375
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,384
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,275
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 153,316
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 138
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 153,178
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 476,409
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 391,832
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 99,582
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 99,582
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 54,417
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 54,417
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 203,833
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,577
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,407
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,407
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 52,827
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,180
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,180
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,694
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,326
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,513
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 21,813
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 754,695
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 754,695
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 750,127
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,568
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,296
D. Služby (účtová skupina 51) 212,062
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 221,686
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 157,510
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,341
4. Sociálne náklady (527, 528) 835
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,912
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 299,682
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 521,769
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 748
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 713
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -747
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 298,935
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 95,102
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 96,328
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,226
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 203,833
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.10.2016
 • IČO:35726920 DIČ: 2020251079 IČ DPH: SK2020251079
 • Sídlo: Michelin Slovensko, Karadžičova 8/A, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eric Faidy Rue Notre Dame du Port 4 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika 01.10.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Compagnie Financiere Michelin SCmA 99 582 € (100%) Granges-Paccot 1763 Švajčiarska konfederácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.10.2016Noví spoločníci:
   Compagnie Financiere Michelin SCmA Route Louis-Braille 10 Granges-Paccot 1763 Švajčiarska konfederácia
   20.09.2014Nový štatutárny orgán:
   François d´Avout d´Auerstaedt rue Henri Riviere 10 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 30.06.2014
   22.02.2014Nové sidlo:
   Karadžičova 8/A Bratislava 821 08
   19.03.2013Nový štatutárny orgán:
   Eric Faidy Rue Notre Dame du Port 4 Clermont Ferrand 630 00 Francúzska republika Vznik funkcie: 01.10.2012
   19.10.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Florence Eggertswyler - Marchon route des Dailles 14 Villars-sur-Glane 1752 Švajčiarska konfederácia Vznik funkcie: 01.09.2005
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   Michelin Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť neperiodickej tlače