Vytvoriť faktúru

MAKROFAKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAKROFAKT
IČO 35726971
DIČ 2020228650
IČ DPH SK2020228650
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKROFAKT
Vajnorská 98
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 383 257 €
Zisk -9 166 €
Aktíva 125 502 €
Vlastný kapitál 55 942 €
Kontaktné informácie
Email makrofakt@makrofakt.sk
Phone(s) 0243633716, 0243633718
Fax(es) 0243633717
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 102,683
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,424
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,424
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,554
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,800
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,388
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,382
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,382
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,366
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,003
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 30,363
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,705
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,705
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 102,683
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,776
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 709
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 709
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,594
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 112,241
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,647
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,166
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,907
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,777
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 25,504
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 25,504
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,273
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 27,097
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,036
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,036
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,663
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,106
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,478
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,814
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,033
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 388,654
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 383,257
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 145
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 377,587
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 383,729
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,346
D. Služby (účtová skupina 51) 156,472
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 137,552
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,204
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,344
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,004
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,058
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,154
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,154
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -472
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153,777
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,397
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5,390
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,130
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,048
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,048
O. Kurzové straty (563) 223
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,859
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,733
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,205
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,166
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35726971 DIČ: 2020228650 IČ DPH: SK2020228650
 • Sídlo: MAKROFAKT, Vajnorská 98, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 30.11.2006
  Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika 13.05.1998
  Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika 16.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Antonín Jaroš 1 328 € (20%) Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
  Vratislav Ondrák 5 311 € (80%) 21 Pravonín 257 09 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2009Noví spoločníci:
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika
   04.01.2007Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika
   03.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   28.12.2006Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   prevádzkovanie skladov okrem prevádzkovania verejných skladov
   lektorská a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych, spoločenských a športových akcií
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Pavel Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 30.11.2006
   Antonín Jaroš Radimovická 23/1419 Praha 4 - Chodov 149 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.05.1998
   Vratislav Ondrák 21 Pravonín 257 09 Česká republika Vznik funkcie: 16.09.1997
   27.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   osobná taxislužba
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   06.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava Vznik funkcie: 16.09.1997
   Antonín Jaroš Křivenická 418/26 Praha 8 - Čimice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.05.1998
   05.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   11.04.2001Nové predmety činnosti:
   miesto uloženia písomností nearchívnej povahy
   08.02.2001Nové sidlo:
   Vajnorská 98 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   07.02.2001Zrušené sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava
   05.05.2000Nové predmety činnosti:
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   13.11.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   osobná taxislužba
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Antonín Jaroš Čechtice Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Matúšova 23 Bratislava 811 04
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   MAKROFAKT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Uhrova 18 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vykonávane na zákazku
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   MAKROFAKT, spol. s r.o. Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vratislav Ondrák Havlíčkova 1564 Vlašim Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Uhrova 18 Bratislava