Vytvoriť faktúru

HPU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HPU
IČO 35727004
DIČ 2020218992
Dátum vzniku 05 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HPU
Lysákova 16
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 785 €
Zisk 1 235 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910964834, +421903757964
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,395
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,290
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 144
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,961
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 10,395
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,803
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 704
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 225
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,235
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,592
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 18
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,574
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 94
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 703
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 12,785
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 11,535
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 10,844
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,612
C. Služby (účtová skupina 51) 1,723
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,366
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 143
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,941
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,200
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 46
X. Výnosové úroky (662) 46
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 228
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 228
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -182
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,759
P. Daň z príjmov (591, 595) 524
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,235
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727004 DIČ: 2020218992
 • Sídlo: HPU, Lysákova 16, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava 05.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Helena Poljaková 6 639 € (100%) Lysákova 16 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.01.2007Noví spoločníci:
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   24.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   05.09.2000Noví spoločníci:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karin Borková Pavla Horova 11 Bratislava
   04.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   05.09.1997Nové obchodné meno:
   HPU s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lysákova 16 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   automatizované spracovanie dát
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Poljaková Lysákova 16 Bratislava
   Peter Poljak Lysákova 16 Bratislava