Vytvoriť faktúru

Tange - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tange
IČO 35727039
DIČ 2020242004
IČ DPH SK2020242004
Dátum vzniku 17 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tange
Hradská 48B
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 229 €
Zisk -8 522 €
Aktíva 16 124 €
Vlastný kapitál 14 466 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245522506, 0903231201
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,608
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,532
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,475
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,475
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,057
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 571
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,486
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 76
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,608
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,144
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,362
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,362
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,522
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,464
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,836
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,836
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 628
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,020
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,229
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 210
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,019
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,650
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 617
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,248
D. Služby (účtová skupina 51) 4,209
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 122
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,454
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,421
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,155
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,562
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727039 DIČ: 2020242004 IČ DPH: SK2020242004
 • Sídlo: Tange, Hradská 48B, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Táňa Enströmová Hradská 48B Bratislava 821 07 27.06.2006
  Mgr. Daniel Bezák Podzáhradná 2 Bratislava 821 07 14.10.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Táňa Enströmová 4 980 € (75%) Hradská 48B Bratislava 821 07
  Mgr. Daniel Bezák 1 660 € (25%) Podzáhradná 2 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.09.2013Nové sidlo:
   Hradská 48B Bratislava 821 07
   Noví spoločníci:
   Táňa Enströmová Hradská 48B Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Táňa Enströmová Hradská 48B Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 27.06.2006
   03.09.2013Zrušené sidlo:
   Estónska 21 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.06.2006
   22.10.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Daniel Bezák Podzáhradná 2 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Daniel Bezák Podzáhradná 2 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 14.10.2009
   21.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Göran Ferdinand Enström Estónska 21 Bratislava 821 06
   08.07.2006Noví spoločníci:
   Göran Ferdinand Enström Estónska 21 Bratislava 821 06
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.06.2006
   07.07.2006Zrušeny spoločníci:
   Ilja Tokoš Bulíkova 9 Bratislava
   Eva Tokošová Bulíkova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Bezák Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.1998
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Daniel Bezák Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.1998
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Bezák Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   14.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Daniel Bezák Dostojevského rad 13 Bratislava 811 09
   13.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ilja Tokoš Bulíkova 9 Bratislava
   Eva Tokošová Bulíkova 9 Bratislava
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ilja Tokoš Bulíkova 9 Bratislava
   Eva Tokošová Bulíkova 9 Bratislava
   17.09.1997Nové obchodné meno:
   Tange, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Estónska 21 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a sprostredkovanie natieračských prác
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Ilja Tokoš Bulíkova 9 Bratislava
   Eva Tokošová Bulíkova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Táňa Enströmová Dostojevského rad 13 Bratislava