Vytvoriť faktúru

D.M.K. AUDIT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.M.K. AUDIT
IČO 35727080
DIČ 2020268118
IČ DPH SK2020268118
Dátum vzniku 18 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.M.K. AUDIT
Špitálska 53
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 487 €
Zisk -6 857 €
Aktíva 145 159 €
Vlastný kapitál 60 679 €
Kontaktné informácie
Email dmk@chello.sk
Phone(s) 0252632204, 0252632205, 0252921319
Fax(es) 0252921319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 115,769
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 97,237
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,014
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,454
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 115,769
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,447
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 50,332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,857
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,322
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 713
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 64,609
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,414
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 332
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,389
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,474
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 106,487
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,487
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 70,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,421
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,477
C. Služby (účtová skupina 51) 19,504
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 3,994
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,875
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,479
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 74,700
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,392
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,934
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 15,506
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 964
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 964
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -962
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -5,896
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -6,857
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727080 DIČ: 2020268118 IČ DPH: SK2020268118
 • Sídlo: D.M.K. AUDIT, Špitálska 53, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01 05.12.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Darina Kurotová 4 648 € (70%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Ing. Darina Nováková 996 € (15%) Špitálska 53 Bratislava 811 01
  Mgr. Milan Kurota 996 € (15%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Darina Nováková Špitálska 53 Bratislava 811 01
   01.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   05.12.2006Noví spoločníci:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Mgr. Milan Kurota Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Špitálska 53 Bratislava 811 01
   04.12.2006Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   05.01.2005Nové sidlo:
   Špitálska 53 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Mgr. Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   22.06.1998Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   21.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   18.09.1997Nové obchodné meno:
   D.M.K. AUDIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov, -
   činnosť účtovných poradcov, -
   vedenie účtovnej evidencie, -
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť, -
   reklamná a propagačná činnosť, -
   lektorská a školiaca činnosť v oblasti ekonómie
   automatizované spracovanie údajov, -
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   vykonávanie administratívnych prác
   výskum trhu a verejnej mienky, -
   vydavateľská a edičná činnosť, -
   prenájom spotrebného a priemyselného tova- ru
   prenájom nehnuteľností, -
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Noví spoločníci:
   Milan Kurota Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Darina Kurotová Studenohorská 18 Bratislava 841 03