Vytvoriť faktúru

SVT Golem - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SVT Golem
IČO 35727128
DIČ 2020200787
IČ DPH SK2020200787
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SVT Golem
Mierové nám. 2/11
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 137 905 €
Zisk 19 623 €
Kontaktné informácie
Email svtgolem@svtgolem.sk
Phone(s) 0245924854
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 482,104
2. Softvér (013) - /073, 091A/ -1,718
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,718
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 456,169
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 199,798
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 23,449
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 23,449
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 95,651
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,303
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,395
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 256,371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,083
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 242,288
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 25,935
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 138
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 25,797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 482,104
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -222,399
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,804
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,804
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -251,465
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -251,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,623
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 704,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 316
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 316
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,982
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,982
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 696,257
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 48,434
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,434
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,618
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 690
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 644,555
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 299
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 299
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,649
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 135,711
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 137,905
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 227
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135,485
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,193
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 119,077
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 227
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 68,646
D. Služby (účtová skupina 51) 23,111
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 27,777
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,942
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,647
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) -1,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) -1,856
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 887
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,828
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 43,728
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,965
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 675
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 675
XII. Kurzové zisky (663) 1,131
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 159
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 210
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,583
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,623
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727128 DIČ: 2020200787 IČ DPH: SK2020200787
 • Sídlo: SVT Golem, Mierové nám. 2/11, 90301, Senec
 • Dátum vzniku: 09 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 09.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PhDr. Ivan Ivančík 6 639 € (100%) Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.04.2014Nové obchodné meno:
   SVT Golem s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierové nám. 2/11 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Ivan Ivančík Kadnárova 4/2522 Bratislava - Rača 831 52 Vznik funkcie: 09.09.1997
   11.04.2014Zrušené obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   13.09.2002Nové sidlo:
   Pribinova 15 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   obstarávanie služieb spojených so správou domového a bytového fondu a administratívnych budov
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v energetike
   upratovacie a čistiace služby
   administratívne práce
   kopírovacie služby
   automatické spracovanie dát
   organizovanie školení a seminárov
   Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   12.09.2002Zrušené sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   05.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   09.09.1997Nové obchodné meno:
   "SVT GOLEM", s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 1 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie služieb spojených s rozúčtovaním dodávok tepla a TÚV
   prevádzkovanie zdrojov výroby tepla /kotolní, výmenníkových staníc/ a vonkajších rozvodov ÚK
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Ivan Fendek Jánošíkova 9 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ján Targoš Osada Martin 29 Senec 903 01 Skončenie funkcie: 30.04.2001
   Ivan Ivančík Kollárova 1 Senec 903 01