Vytvoriť faktúru

FLORSAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FLORSAD
IČO 35727241
DIČ 2020210456
IČ DPH SK2020210456
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FLORSAD
Holíčska 9
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 273 696 €
Zisk 9 993 €
Aktíva 81 599 €
Vlastný kapitál 52 904 €
Kontaktné informácie
Email florsad@florsad.sk
Phone(s) 0243427499
Mobile phone(s) +421903440791, +421911443071, 0903440791, 0911443071
Fax(es) 0243427499
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 2,684
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,684
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,684
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,289
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 74,466
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,356
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 108,973
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 62,896
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 89,624
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 89,624
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -37,053
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,993
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 46,077
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 41,778
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,821
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,854
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,372
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 731
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,299
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 273,696
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 273,641
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 261,872
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 103,324
C. Služby (účtová skupina 51) 54,604
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 83,774
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,703
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 673
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 14,342
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,452
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,824
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 115,713
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 872
M. Nákladové úroky (562) 623
N. Kurzové straty (563) 7
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 242
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -871
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,953
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,993
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2015