Vytvoriť faktúru

1. MP štúdio - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1. MP štúdio
IČO 35727331
DIČ 2020228628
Dátum vzniku 12 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 1. MP štúdio
Hlinícka 1
83005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 115 €
Zisk 4 216 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421904624513
Mobile phone(s) +421904624513
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,950
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,958
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -8
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,950
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,357
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,830
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -3,506
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,324
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,216
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,593
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,593
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,648
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,648
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 945
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,115
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,115
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,115
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,223
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35
D. Služby (účtová skupina 51) 9,651
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 537
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,892
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,429
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 730
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 599
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 599
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -730
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,162
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 946
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 946
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727331 DIČ: 2020228628
 • Sídlo: 1. MP štúdio, Hlinícka 1, 83005, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04 01.04.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Petra Lešková 6 640 € (100%) Na lánoch 6 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2011Noví spoločníci:
   Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Petra Lešková Na lánoch 6 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 01.04.2011
   29.04.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   12.09.1997Nové obchodné meno:
   1. MP štúdio, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlinícka 1 Bratislava 830 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Hubinský Jasovská 1 Bratislava 851 07
   Ing. Pavol Leško Na lánoch 6 Bratislava 821 04