Vytvoriť faktúru

BSG development - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BSG development
IČO 35727390
DIČ 2021361210
IČ DPH SK2021361210
Dátum vzniku 22 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BSG development
Fláviovská 53
85110
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -902 979 €
Aktíva 927 384 €
Vlastný kapitál -27 432 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903435029
Mobile phone(s) 0903435029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,929
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,917
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 24,917
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 24,917
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -930,411
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -34,071
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,171
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,242
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -902,979
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 955,340
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 190
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 190
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 706,950
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 705,896
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 705,896
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,054
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 248,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159
D. Služby (účtová skupina 51) 3
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 135
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -159
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141,141
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 141,141
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,043,001
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 1,032,398
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,827
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,827
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,776
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -901,860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -902,019
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -902,979
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727390 DIČ: 2021361210 IČ DPH: SK2021361210
 • Sídlo: BSG development, Fláviovská 53, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05 22.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Eva Mahdalíková 3 639 € (54.8%) Fláviovská 53 Bratislava 851 10
  Miroslav Mahdalík 3 000 € (45.2%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2010Noví spoločníci:
   Eva Mahdalíková Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   Miroslav Mahdalík Tománkova 6/3003 Bratislava 841 05
   11.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   05.11.2008Nové sidlo:
   Fláviovská 53 Bratislava 851 10
   04.11.2008Zrušené sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   10.11.2006Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   09.11.2006Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   26.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   06.06.2003Nové obchodné meno:
   BSG development, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sološnická 75/a Bratislava 841 04
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností /realitná činnosť/
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   organizovanie spoločenských, športových podujatí, konferencií a výstav
   prenájom motorových vozidiel
   preklady a tlmočenie
   faktoring a forfaiting
   prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   05.06.2003Zrušené obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   29.12.1999Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   Miroslav Mahdalík Sološnícka 75/a Bratislava 841 05
   28.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   26.08.1999Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II a vyššie
   Noví spoločníci:
   Ivan Hrivňák Sološnická 75/a Bratislava 841 05
   25.08.1999Zrušeny spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   22.09.1997Nové obchodné meno:
   Fit Fajn s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie kultúrnych podujatí
   masérske služby
   prevádzkovanie verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
   organizovanie telovýchovných kurzov a činnosť športových inštruktorov
   prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Noví spoločníci:
   HRIVIS s.r.o. IČO: 31 324 151 Nábr. arm.gen.L.Svobodu 3/a Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivan Hrivňák Sološnícka 75/a Bratislava 841 05