Vytvoriť faktúru

AUTO LUMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTO LUMA
IČO 35727438
DIČ 2020219190
IČ DPH SK2020219190
Dátum vzniku 17 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTO LUMA
Lamačská cesta 103
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 548 037 €
Zisk -20 455 €
Aktíva 367 617 €
Vlastný kapitál 31 695 €
Kontaktné informácie
Email autoluma@autoluma.sk
Phone(s) 0254788105
Fax(es) 0254788105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 418,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 122,520
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 122,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,071
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 67,449
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 295,275
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 228,532
4. Zvieratá (124) - /195/ 498
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 228,034
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 38,988
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 38,477
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,477
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 471
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 40
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 27,755
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,033
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 926
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 418,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,240
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 755
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 755
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,301
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,968
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,667
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,455
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 407,481
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,699
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,699
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 404,782
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,864
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 278,585
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,598
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,940
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,083,428
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 548,037
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 541,730
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,471
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,336
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,477
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 369,944
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,862
D. Služby (účtová skupina 51) 80,008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,441
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,502
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,619
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,320
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,409
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,533
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,533
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,280
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 81,387
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,005
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,005
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,005
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,445
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,010
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,010
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -20,455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727438 DIČ: 2020219190 IČ DPH: SK2020219190
 • Sídlo: AUTO LUMA, Lamačská cesta 103, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07 17.09.1997
  Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06 17.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľuboš Pažourek 3 320 € (50%) Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
  Martin Hudák 3 320 € (50%) Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2001Noví spoločníci:
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   25.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   17.09.1997Nové obchodné meno:
   AUTO LUMA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 103 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   oprava motorových vozidiel
   autobazár
   požičiavanie vozidiel
   záložňa
   Noví spoločníci:
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľuboš Pažourek Štefana Králika 10 Bratislava 841 07
   Martin Hudák Vtáčiková cesta 4 Bratislava 831 06