Vytvoriť faktúru

REGAS HP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REGAS HP
IČO 35727446
DIČ 2021318464
Dátum vzniku 09 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REGAS HP
Pri Habánskom mlyne 24/6968
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 63 213 €
Zisk 2 562 €
Kontaktné informácie
Email regas-hp@regas-hp.sk
Phone(s) 0254793335
Fax(es) 0254793335
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 370,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 370,456
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,402
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,809
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,809
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 14,593
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 348,054
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 636
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 347,418
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 370,456
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,713
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 733
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 733
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,778
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,778
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,562
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 346,743
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 775
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 775
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 344,894
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 288
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,303
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,264
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 943
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 340,096
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,074
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,074
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 60,211
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 63,213
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,211
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,002
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 60,023
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,882
D. Služby (účtová skupina 51) 13,382
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,311
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,445
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,786
4. Sociálne náklady (527, 528) 80
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,428
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,190
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,947
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,042
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,562
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Files
4303643.tif
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016