Vytvoriť faktúru

Kulík & Tuhý - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Kulík & Tuhý
IČO 35727462
DIČ 2020242103
IČ DPH SK2020242103
Dátum vzniku 16 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Kulík & Tuhý
Pluhová 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 950 €
Zisk 1 521 €
Aktíva 10 551 €
Vlastný kapitál 6 845 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,501
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,439
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,027
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,027
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,027
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 517
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 16
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,895
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,894
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,062
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,062
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,501
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,366
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -126
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 956
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,082
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,521
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,135
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,135
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,169
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,169
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 748
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,127
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,950
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,950
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,950
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,950
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,950
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,950
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 429
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 429
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,521
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35727462 DIČ: 2020242103 IČ DPH: SK2020242103
 • Sídlo: Kulík & Tuhý, Pluhová 2, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Septembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Gabriel Tuhý Tešedíkova 67/A Bratislava 841 06 31.05.2012
  Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02 24.04.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Gabriel Tuhý 3 320 € (50%) Tešedíkova 67/A Bratislava 841 06
  Ing. Samuel Kulík 3 320 € (50%) Sputniková 15 Bratislava 821 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2012Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Tuhý Tešedíkova 67/A Bratislava 841 06
   30.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Samuel Kolík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Tuhý Novackého 1 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   28.04.2012Nové obchodné meno:
   Kulík & Tuhý, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Pluhová 2 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Samuel Kolík Sputniková 15 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Samuel Kulík Sputniková 15 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 24.04.2012
   27.04.2012Zrušené obchodné meno:
   REKLAM - CONSULTING s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bystrická 25 Marianka
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   19.02.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   Ing. Gabriel Tuhý Novackého 1 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   18.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   28.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Tuhý Tešedíkova 67/A Bratislava 841 06
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   Ing. Gabriel Tuhý Novackého 1 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   26.06.1998Nové sidlo:
   Bystrická 25 Marianka
   25.06.1998Zrušené sidlo:
   Rajecká 30 Bratislava 821 07
   16.09.1997Nové obchodné meno:
   REKLAM - CONSULTING s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rajecká 30 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská a edičná činnosť
   videoprodukcia a fotoprodukcia
   grafický design
   organizovanie výstav
   konzultácie a poradenstvo v oblasti ekonomiky
   konzultácie a ekonomické poradenstvo v oblasti investícii
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ignác Tóth Romanova 40 Bratislava
   Ing. Gabriel Tuhý Novackého 1 Bratislava
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Zárišová Bystrická 25 Marianka