Vytvoriť faktúru

IVASO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IVASO
IČO 35727497
DIČ 2020228529
IČ DPH SK2020228529
Dátum vzniku 19 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IVASO
Gen. Svobodu 30
90201
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 215 072 €
Zisk 11 727 €
Aktíva 84 284 €
Vlastný kapitál 25 861 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421903037676
Mobile phone(s) +421903037676
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 25,619
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 25,619
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 25,619
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,787
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,136
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 65
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 35,884
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 94,406
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 37,588
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 734
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,488
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 11,727
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,818
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 123
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,795
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 20,475
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,604
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 716
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 15,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 18,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 215,072
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 213,728
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,344
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 197,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,607
C. Služby (účtová skupina 51) 149,495
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 26,068
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,900
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -439
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,098
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,759
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 58,626
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,549
M. Nákladové úroky (562) 2,018
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 531
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,548
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 15,211
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,484
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 11,727
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015