Vytvoriť faktúru

MNT company - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MNT company
IČO 35727519
Dátum vzniku 12 Septembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MNT company
Ovčiarska 10359/9
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 162 €
Zisk 1 115 €
Aktíva 4 549 €
Vlastný kapitál -33 315 €
Dátum aktualizácie údajov: 08.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 207
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 207
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 207
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -32,199
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,953
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -39,953
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,115
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 32,406
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,406
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,446
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 08.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,162
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,062
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 87
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,075
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,075
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 08.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.02.2016